Expertisenetwerk - Type2

IVIO Binnenhof als partner binnen expertisenetwerk type 2

Het netwerk biedt ondersteuning aan leerlingen met een verstandelijke beperking (type 2) die schoollopen in het gewoon onderwijs en daarbij een individueel aangepast curriculum (IAC) volgen.

Het expertisenetwerk is een samenwerking tussen de buitengewoon lagere en secundaire scholen type 2 uit de ruime Gentse regio.

De aanmelding gebeurt door het CLB aan de hand van een verslag type 2.

Het verslag komt er na het doorlopen van een handelingsgericht diagnostisch traject en is de eerste stap in de beeldvorming van de leerling. Aanmeldingen kunnen door de CLB-medewerker rechtsreeks doorgegeven worden bij de BuSO school verbonden aan het expertisenetwerk.

Op de startvergadering wordt de hulpvraag besproken met de ouders, de gastschool (school gewoon onderwijs), de dienstverlenende school (school voor buitengewoon onderwijs), het CLB en indien mogelijk ook de leerling.

De doelstellingen worden opgesteld op basis van de besproken hulpvraag van de leerling, ouders/verantwoordelijken en de school. Deze doelstellingen worden geformuleerd in het individueel handelingsplan (IHP) van de leerling.

De ondersteuning focust op 3 domeinen: leerling, leerkrachten(school) en ouders.

  • De individuele begeleiding van de leerling focust zich vooral op de voorwaarden voor inclusie, het sociaal-emotionele welbevinden, de werk- en leerhouding (planning en organisatie). Verder kunnen specifieke leerdoelen, afgestemd op de individuele mogelijkheden van de leerling, aangereikt of herhaald worden.
  • In de leerkracht gerichte begeleiding ligt de focus op het ondersteunen van leerkrachten en schoolteams in het inclusieproces. Het kan gaan om aanpassingen aanbrengen in de klasomgeving, specifieke aanpassingen in de leerinhouden, enz.
  • De oudergerichte begeleiding houdt een goede communicatie in in functie van een positieve opvolging van de leerling.

Binnen het IVIO zijn IVIO Binnenhof (secundair) en IVIO Rozemarijn (basis) verbonden aan het expertisenetwerk type 2.

Contactgegevens:

  • Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
  • Telefoon: 09 223 98 71