Schoolteam

 

schoolteam

Een gemotiveerd schoolteam dat door voortdurende nascholing een grote deskundigheid nastreeft.     

Directeur : Carine Bauwens

Adjunct-directeur: Kristien De Meyer

Technisch adviseur coördinator: Ann Meuleman

Zorgteam: maatschappelijk werker, orthopedagoog, psycholoog

Technisch adviseurs OV2 en OV3

Coördinatoren: autismecoördinator, coördinatoren ASV, GOK-coördinatoren, ICT-coördinator

Mentoren OV1, OV2 en OV3

Onderwijzend personeel: leerkrachten algemene sociale vorming (ASV) en beroepsgerichte vorming (BGV)

Paramedisch personeel: kinesitherapeuten en logopedisten

Opvoeders en administratief personeel

Onderhoudspersoneel