Alternerende beroepsopleiding (ABO)

Aansluitend op de kwalificatiefase kan gekozen worden voor een alternerende beroepsopleiding (ABO). Dit is een éénjarige opleiding die bestaat uit twee dagen vorming op school en drie dagen werkervaring in een bedrijf. Via deze opleiding wil men de kansen op tewerkstelling vergroten.

 

ABO wordt georganiseerd vanuit het Departement Onderwijs & Vorming met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

        

Het werkervaringsbedrijf wordt gekozen in overleg met de school, de cursist en het bedrijf. Er is een zeer intensieve begeleiding op de werkvloer door de mentor.


Voordelen voor de cursist

  • Je wordt goed begeleid door de ABO-coördinator , trajectbegeleider van de school en mentor op je bedrijf.
  • Je kennis en vaardigheden eigen aan je opleiding worden uitgebreid.
  • Je kan recht openen op een vermindering van de beroepsinschakelingstijd.
  • Je ouders behouden hun recht op kinderbijslag.
  • Je hebt recht op een premie van 500 EURO gefinancieerd door het ESF wanneer je het minimale vereiste urenaantal behaalt. 
  • Je kans op definitieve tewerkstelling wordt vergroot.

 

 

→ Naar Type 1