top of page

Opleidingsvorm 1

Opleidingsvorm 1 bereidt voor op zinvolle dagbesteding en begeleid werken. 

OV1 is gericht op de ontwikkeling van : 

 • functionele vaardigheden 

 • werken 

 • zelfredzaamheid 

 • communicatiemogelijkheden 

 • sociale vorming 

 • relationele vorming 

 • muzische vorming 

 • ICT 

 • godsdienst 

 • sensomotoriek 

 • sociaal maatschappelijke training 

Als voorbereiding op de overstap naar een dagcentrum of begeleid werken organiseren we voor onze leerlingen stages.  In overleg met de ouders worden jaarlijks de ontwikkelingsdoelen besproken, nieuwe doelen geselecteerd en geconcretiseerd om zo tot een individueel leertraject te komen voor elke leerling.  We werken eveneens in kleine klasgroepen. Bij de groepssamenstelling wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en het sociaal functioneren van elke leerling. Binnen OV1 heeft elke pedagogische eenheid een specifiek leeraanbod. 

 

Om onze aanpak te versterken hanteren we diverse methodieken waaronder: 

 • leeruitstappen

 • SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren) 

 • BETA  (visueel communicatie programma) 

 • Bewegingspedagogiek volgens Veronica Sherborne 

 • Sprint (voorleesprogramma) 

 • Snoezelen/relaxatie 

Een team van leerkrachten, zorgcoördinatoren en paramedici begeleiden de leerlingen zowel individueel als in groep. 

bottom of page