top of page

Schoolteam

Een gemotiveerd schoolteam dat door voortdurende nascholing een grote deskundigheid nastreeft.     

Directeurs:

 E. Smessaert
 S. Verslijcke


Technisch adviseur coördinator: Ann Meuleman
Zorgteam: maatschappelijk werker, orthopedagoog, psycholoog
Preventieadviseur
Technisch adviseurs OV2 en OV3
Coördinatoren: autismecoördinator, coördinatoren ASV, GOK-coördinatoren, ICT-coördinator
Teamcoaches OV4
Mentoren
Onderwijzend personeel
Paramedisch personeel
Opvoeders en administratief personeel
Onderhoudspersoneel

bottom of page