top of page

Opleidingsvorm 1

Opleidingsvorm 1

Opleidingsvorm 2

OV2 bereidt jongeren voor op een zo zelfstandig mogelijk leven en op een tewerkstelling op maat in een beschermde omgeving.

Binnen onze school kunnen jongeren met een verstandelijke beperking (type 2) en jongeren met ASS (type 9) terecht.

Programma

  • GASV: Geïntegreerde algemene en sociale vorming

Thematisch aanleren van schoolse en functionele vaardigheden, aansluitend op de leefwereld van de jongere.

  • BGV: Beroepsgerichte vorming

Aanleren van technieken en praktische vaardigheden die nodig zijn in de verschillende werkplaatsen.

De opleiding is opgedeeld in 2 fasen. De klassenraad, bijgestaan door het CLB (centrum leerlingenbegeleiding), bepaalt de duur van elke fase.

OV2

Programma

Fase 1

Fase 2

Onze sterktes

bottom of page