top of page

Opleidingsvorm 3

OV3 is geschikt voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking

 • die vóór de start van het M-decreet een attest type 1 OV3 hebben gekregen

OF

 • leerlingen met een verslag M-decreet waarvoor de redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs onvoldoende zijn.

De overstap naar het buitengewoon onderwijs wordt gemaakt. Onze school biedt onderwijs en vorming aan op maat, waarbij we rekening houden met de noden van elke leerling. We observeren en evalueren grondig en regelmatig.  Om op maat van de leerling te kunnen werken, kiezen we er van bij de start voor om te werken met niveaugroepen, zowel voor taal en rekenen als voor de beroepsgerichte vorming.

Afhankelijk van hun mogelijkheden en specifieke onderwijsbehoeften kan de leerling:

 1. Terugkeren naar het gewoon onderwijs: In dat geval werken we samen met het gewoon onderwijs om een overstap voor te bereiden. Daarbij beperken we ons niet tot de eigen studiegebieden.  

 2. Het traject verder volgen in het buitengewoon onderwijs: Er wordt gewerkt naar het behalen van een getuigschrift beroepsonderwijs (tweede graad).

Sinds schooljaar 2019-2020 bieden wij binnen opleidingsvorm 3 drie basisopleidingen aan:

 • Basis logistiek onderhoud

 • Basis organisatie en logistiek

 • Basis horeca

 

Onze opleidingen bestaan uit een observatiefase, een opleidingsfase en een kwalificatiefase. In de kwalificatiefase wordt dan een specifieke afstudeerrichting gekozen. Na het behalen van het kwalificatiegetuigschrift kan nog gekozen worden om de integratiefase te volgen.

We bieden in IVIO Binnenhof volgende afstudeerrichtingen aan:

Winkelmedewerker

Huishoudhulp

Logistiek assistent in de gezondheidszorg

Schoonmaker

Medewerker kamerdienst

Een lessenpakket bestaat uit een combinatie van geïntegreerde algemene sociale vorming en beroepsgerichte vorming. Het aanbod van Geïntegreerde Algemene en Sociale Vorming (GASV) is zeer praktisch en functioneel. Er wordt individueel en gedifferentieerd gewerkt op niveau van de leerling. De lessen zijn erop gericht om de leerlingen alle kansen te geven om optimaal te functioneren in de maatschappij. 

Ze sluiten nauw aan bij de lessen Beroepsgerichte Vorming (BGV). Deze activiteiten hebben als doel de vaardigheden, eigen aan de opleiding, aan te leren en in te oefenen.

 

Er is bijzondere aandacht voor:

 • zelfsturend leren en eigenaarschap over de eigen schoolloopbaan

 • relationele en sociaal-emotionele vorming

 • computervaardigheden

 • vrijetijdsvaardigheden

 • milieu- en gezondheidseducatie

 • leeruitstappen

 • stages en ervaringen op de werkvloer

  

 

Voor de hervormingen OV3 in schooljaar 2019-2020, kozen de leerlingen in het tweede jaar, reeds vroeger voor een afstudeerrichting.

De leerlingen die in schooljaar 2021-2022 in het 3de jaar (OPL2), 4dejaar (KWAL1) en 5de jaar (KWAL2) lessen volgen, leren nog onder een voorgaande structuur.

Daar kiezen de leerlingen OV3 tussen drie opleidingen en afstudeerrichtingen:

 • Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen

 • Onderhoudshulp in instellingen en professionele schoonmaak

 • Winkelhulp

Deze opleidingen bestaan op dit moment uit een opleidingsfase en een kwalificatiefase. Na het behalen van het kwalificatiegetuigschrift kan nog gekozen worden om de integratiefase te volgen.

OV3

Basis logistiek onderhoud

Basis organisatie en logistiek

Basis horeca

ABO

bottom of page