top of page

Opleidingsvorm 1

Opleidingsvorm 1

Algemeen (werking OV1 type 2 + werking OV1 t9)

Opleidingsvorm 1 (OV1) bereidt voor op een zinvolle dagbesteding en/of begeleid werken.

 

Opleidingsvorm 1 is gericht op het zo zelfredzaam mogelijk maken van onze leerlingen op vlak van wonen, werken en vrije tijd.

 

In OV1 zijn er drie verschillende werkingen: de autizorgwerking, de functionele werking en de finaliteitswerking. Bij de groepssamenstelling wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en het sociaal functioneren van elke leerling, alsook met het uitstroomprofiel.

 

OV1 is gericht op de ontwikkeling van en biedt een leeraanbod rond:

 • attitude

 • sociale vorming

 • project

 • zelfredzaamheid

 • communicatie

 • functionele wiskunde

 • werken

 • sensomotoriek

 • lichaamsdynamiek

 • muzische vorming

 • godsdienst

 • sociaal maatschappelijke training

 • stage

 • praktijk op verplaatsing

 • ICT

 

Als voorbereiding op de overstap naar een dagcentrum of begeleid werken organiseren we voor onze leerlingen stages. In overleg met de ouders worden jaarlijks de ontwikkelingsdoelen besproken, nieuwe doelen geselecteerd en geconcretiseerd, om zo tot een individueel leertraject te komen voor elke leerling. We werken eveneens in kleine klasgroepen. Bij de groepssamenstelling wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en het sociaal functioneren van elke leerling. Binnen OV1 heeft elke pedagogische eenheid een specifiek leeraanbod.

 

Om onze aanpak te versterken hanteren we diverse methodieken, waaronder:

 • leeruitstappen

 • SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren)

 • BETA (visueel communicatie programma)

 • Bewegingspedagogiek volgens Veronica Sherborne

 • Sprint (voorleesprogramma)

 • Snoezelen/relaxatie

 

Een team van leerkrachten, zorgcoördinatoren en paramedici begeleiden de leerlingen zowel individueel als in groep.

OV1

Algemeen

Auti-zorg cluster 

Functionele cluster 

Finaliteitscluster 

bottom of page