top of page

Opleidingsvorm 4

Opleidingsvorm 4

Type 9 opleidingsvorm 4 richt zich naar jongeren met een normale begaafdheid en de diagnose autismespectrumstoornis (ASS). De doelstelling is het behalen van een diploma of getuigschrift volgens de eindtermen conform het gewoon secundair onderwijs.

Zowel in de A-stroom als B-stroom wordt er onderwijs op maat geboden voor leerlingen een OV4-verslag (of een verslag M-decreet type 9 OV4).

 

A-stroom en Dubbele finaliteit

Campus Molenaarstraat 30, 9000 Gent

In de A-stroom wordt er samen les gevolgd met leerlingen van IVV Sint Vincentius in een geïntegreerde werking. Leerlingen zitten samen in de klas voor een bepaald aantal uren (maximaal de helft). Voor de hoofdvakken krijgen ze les van leerkrachten met ervaring in het buitengewoon onderwijs die een aangepaste werking voorzien (bieden van structuur, minder prikkels in de klas, gebruik timetimer...).  

 

B-stroom en Arbeidsmarktfinaliteit

Campus Peperstraat 27, 9000 Gent 

Campus Holstraat 62, 9000 Gent

In de B-stroom krijgen de leerlingen les in aparte klassen. Zij krijgen les van leerkrachten met expertise in het buitengewoon onderwijs waarbij er voldoende aandacht is voor een gestructureerde, aangepast werking. Er is een samenwerking met HTI Sint Antonius voor het gebruik van de praktijklokalen. Er wordt met de leerlingen een traject op maat doorlopen.

 

Studieaanbod

OV4

A-stroom

B-stroom

Dubbele finaliteit

Arbeidsmarktfinaliteit

Dubbele finaliteit

Arbeidsmarktfinaliteit

Eerste graad

Tweede graad

Derde graad

bottom of page